Accesibilidade

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://costaoeste.gal/é/:


Declaración de accesibilidade

  • Política de accesibilidade

A empresa Alfil e Macadoca S.L. (Costa Oeste) comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, ou desenvolvementos financiados desde Europa.
A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://costaoeste.gal/é/ excluíndo os contidos incrustados provenientes doutros dominios.

  • Situación de cumprimento

Este sitio web é Parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

  • Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polos seguintes motivos:

  • Falta de conformidade:

Poden existir algunhas imaxes cuxa alternativa non estea implementada ou non sexa correcta – – Requisito 9.1.1.1 Contido non textual UNE-EN 301549:2022Nos formularios, pode haber campos que non se facilitaron o seu enchido a través de sistemas automáticos – Requisito 9.1.3.5 Identificar o propósito da entrada UNE-EN 301549:2022Poderían existir fallos puntuais de edición nalgunha páxina web.Carga desproporcionada: Non resulta aplicable.O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable.
Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.Pode haber contidos de terceiros que non estean desenvoltos nesta Unidade, nin baixo o seu control, como arquivos ofimáticos de diferentes organismos que deban publicarse neste sitio.

  • Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade [artigo 10.2.a) do RD 1112/2018] como, por exemplo:
Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web. Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web a través do seguinte contacto: costaoeste@costaoeste.gal ou chamando ao teléfono (+34) 649 419 415 de 9 a 14 horas de luns a venres.
Pode presentar:
Unha queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018Unha solicitude de información accesible relativa a:Contidos que están excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido polo artigo 3, apartado 4.Contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impoñer unha carga desproporcionada.
Na solicitude de información accesible, débese concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e petición que permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.
 
CONTIDO OPCIONAL

Esta web esta deseñado para poder cambiar o tamaño do texto e a cor, así como o fondo da pagina mediante as opcións de configuración estándar dos navegadores.
Se desexa cambiar o tamaño de letra do texto nos principais navegadores gráficos utilice os seguintes menús:
Internet Explorer, Mozilla e Firefox: Ver > Tamaño do texto
Opera: Ver > Zoom
Safari: Ver > Facer o texto mais grande
Chrome: Controla a pagina actual > Tamaño do texto
Para modificar o tamaño de todo na pagina:
Ctrl + + para aumentalo
Ctrl + – para diminuílo
Ctrl + 0 restaura o tamaño orixinal do texto