A Xunta avoga por un enfoque equilibrado no desenvolvemento da enerxía eólica mariña

  • A Xunta solicita que os aspectos non económicos sexan considerados nun 50% no decreto de eólica mariña

A Xunta de Galicia, liderada pola Conselleria de Economía, Industria e Innovación, representada por María Jesús Lorenzana, non só presentou as súas alegacións ao real decreto de eólica mariña, senón que marcou unha postura clara na consideración de aspectos non económicos na regulación deste sector emerxente. A solicitude de aumentar o peso destes criterios non económicos ao 50% reflicte unha preocupación por equilibrar o desenvolvemento económico coa protección ambiental e a consideración doutras repercusións sociais e culturais.

A importancia desta solicitude radica na comprensión de que a enerxía eólica mariña non só ten impactos económicos directos, senón que tamén pode afectar o medio ambiente, ás comunidades locais e ás actividades tradicionais, como a pesca. Por tanto, a Xunta busca garantir que o proceso de implementación de parques eólicos no mar realícese de maneira responsable e sostible, teniendo en cuenta todas estas consideracións.

Ademais de solicitar unha maior ponderación dos aspectos non económicos, a Xunta avogou pola inclusión de compensacións para os sectores afectados, especialmente a pesca. Isto suxire un compromiso coa xustiza social e a protección dos medios de vida tradicionais, asegurando que aqueles que se vexan afectados polo desenvolvemento da enerxía eólica mariña reciban o apoio necesario para adaptarse ou mitigar calquera impacto negativo.

A petición de facer obrigatoria a colaboración público-privada reflicte o recoñecemento de que o desenvolvemento exitoso da eólica mariña en Galicia requirirá a participación activa e coordinada de diferentes actores, incluídos o goberno, as empresas privadas, as comunidades locais e os grupos de interese. Esta colaboración non só pode facilitar a implementación de proxectos, senón que tamén pode garantir que se tomen en conta múltiples perspectivas e maximícense os beneficios para todas as partes involucradas.

En resumo, as alegacións presentadas pola Xunta destacan o seu compromiso cun enfoque integral e equilibrado cara ao desenvolvemento da eólica mariña en Galicia, que teña en conta tanto os aspectos económicos como os sociais, ambientais e culturais. Isto reflicte unha visión de futuro que busca promover a sustentabilidade e o benestar a longo prazo da rexión.