A Xunta apoia o recurso contra o veto da pesca de fondo en Luxemburgo

Un Impacto económico e social significativo

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, destacou o firme compromiso do Goberno galego en defensa do sector pesqueiro durante a súa comparecencia en Luxemburgo. Villares acudiu o xoves á vista oral do recurso presentado pola Organización de Produtores Pesqueiros de Burela xunto con 16 compañías afectadas, contra o veto imposto pola Comisión Europea á pesca de fondo en 87 zonas do Atlántico nororiental.

O Goberno galego, que comparece en calidade de coadxuvante da parte demandante, subliña o impacto negativo desta decisión que afecta directamente a 200 embarcacións e, de forma indirecta, a outras 946 de artes menores. A prohibición foi criticada pola súa falta de fundamentos técnicos e científicos, cun forte respaldo de organismos como o Consello Internacional para a Exploración do Mar (ICES) e un recente informe do Parlamento Europeo.

Argumentos técnicos e científicos

Villares defendeu ante o Tribunal Xeral dá Unión Europea que a modalidade de palangre demersal destinada á captura de pescada non cumpre coas condicións sinaladas no Regulamento basee e non figura na clasificación de artes de pesca prexudiciais para os ecosistemas mariños vulnerables. Este argumento vese apoiado polo ICES, que asesora á Comisión, e que sinalou que o veto carece de base científica.

O conselleiro tamén subliñou que a medida adoptada pola Comisión non considera adecuadamente o impacto socioeconómico, un factor crucial dado que o sector pesqueiro representa un valor engadido bruto (VAB) 25 veces superior ao da media da UE e seis veces superior ao do conxunto de España. A pesca é a principal actividade económica nun terzo dos municipios galegos, o que resalta a súa importancia vital para a rexión.

Un recurso necesario

O recurso busca a anulación do artigo 2 e do Anexo II do Regulamento de Execución da Comisión, e de maneira subsidiaria, a invalidez dos apartados 6 e 9 do artigo 9 do Regulamento basee. A Xunta traballou intensamente para proporcionar ao tribunal comunitario información precisa sobre as repercusións económicas e sociais da prohibición, argumentando que a decisión da Comisión é arbitraria e non está fundamentada nunha avaliación técnica rigorosa.

Villares criticou que a decisión da Comisión Europea foi tomada por un comisario de Pesca do grupo dos Verdes, sen unha adecuada consideración dos impactos sociais e económicos. Remarcou que se necesita un comisario específico de Pesca que equilibre eficazmente as necesidades do sector coa protección ambiental, permitindo a Galicia manter o seu liderado europeo na pesca e garantindo a soberanía alimentaria do continente.

Esperanza na xustiza europea

O conselleiro espera que o Tribunal Xeral dá Unión Europea atenda a argumentación presentada e permita revogar o veto á pesca de fondo nas 87 áreas do Atlántico nororiental. A Xunta e o sector pesqueiro galego continúan loitando por unha decisión que reflicta unha visión equilibrada, integrando a sustentabilidade ambiental coa vital importancia económica e social do sector pesqueiro para Galicia e Europa.