A triste realidade dos pesqueiros en Gran Sol é o declive da frota española

  • O desolador panorama da pesca en Gran Sol é un goteo continuo de baixas que afecta a toda a frota española

Nos peiraos galegos, o queixume dos armadores escóitase en múltiples idiomas, reflectindo unha realidade desalentadora: o declive imparable da frota pesqueira española. En Celeiro e Burela, dous portos da Mariña, sobreviven apenas dous terzos dos pesqueiros de bandeira española que algunha vez sucaron os lendarios caladoiros de Gran Sol. Dos 300 barcos que conformaban a emblemática Frota dos 300 en 1986, só quedan 80 activos hoxe en día, un testemuño do dramático cambio no panorama pesqueiro.

A sangría da frota española é evidente, con recentes baixas que reducen aínda máis un censo xa mermado. A pesar das esperanzas postas nas subvencións ao despezamento, o goteo constante de baixas continúa, deixando na incerteza o futuro da pesca na rexión. A falta de substitución xeracional no sector agrava a situación, con armadores veteranos que non ven sucesores dispostos a continuar co legado familiar.

A diminución da frota non é un problema localizado, senón que afecta a toda a comunidade pesqueira. Desde 2006, o número de barcos en Gran Sol diminuíu nun 58%, reflectindo un declive xeneralizado nos caladoiros internacionais. A falta de políticas efectivas e a crecente presión ambiental están a exacerbar a crise, deixando a moitos armadores sen máis opción que vender os seus barcos ou buscar oportunidades noutros países.

O futuro da pesca en Gran Sol e en toda a rexión depende de decisións políticas e da capacidade do sector para adaptarse aos desafíos actuais. Cun goteo continuo de baixas e un panorama cada vez máis desolador, a frota española enfróntase a unha loita pola súa supervivencia nuns mares cada vez máis incertos.

Paralelamente, a migración de pincheiros de Celeiro ás redes de volante reflicte a adaptabilidade do sector fronte aos cambios. Aínda que as vedas e a diminución de capturas en Gran Sol afectaron a pesca de petisco, a transición ao volante proporcionou unha alternativa viable para algúns pescadores. Con todo, este cambio non está exento de desafíos, xa que implica unha reconfiguración das operacións e a adaptación a novos métodos de pesca.

A situación da frota española en Gran Sol é só un exemplo dos desafíos que enfronta a pesca en todo o país. A falta de substitución xeracional, as políticas pesqueiras restritivas e os cambios nos ecosistemas mariños están a ameazar a sustentabilidade do sector. Para garantir un futuro próspero para a pesca española, requírense medidas efectivas para promover a renovación da frota, apoiar aos pescadores na transición a prácticas máis sostibles e abordar os desafíos ambientais que afectan os caladoiros.