A travesía do coloso marítimo Bader III conecta continentes con 15.000 vacas a bordo.

  • O Bader III, un coloso mariño de 204 metros de eslora, leva a bordo máis de 15.000 vacas procedentes do porto de Cartaxena, Colombia, nunha travesía que ten como destino final as terras de Iraq, onde serán sacrificadas e destinadas ao consumo de carne.

O maxestoso Bader III, un coloso mariño de 204 metros de eslora e 26 metros de manga, alzase impoñente fronte á costa de Gran Canaria, España. Este xigantesco buque, deseñado para o transporte de gando vivo, leva a bordo máis de 15.000 vacas procedentes do porto de Cartaxena, Colombia, nunha travesía que ten como destino final as terras de Iraq, onde serán sacrificadas e destinadas ao consumo de carne.

A chegada do Bader III xerou un balbordo entre os residentes locais de Las Palmas de Gran Canaria debido ao forte cheiro a esterco que se esparexeu pola cidade desde a súa chegada. Este cheiro, característico dos barcos que transportan gañado, espertou a curiosidade e a preocupación da poboación, que non está afeita presenciar este tipo de actividade na súa contorna.

A pesar de que o transporte de gando por mar é unha práctica común na rexión, a magnitude da carga e as condicións climáticas adversas contribuíron a intensificar o impacto do cheiro nesta ocasión. O barco, fondeado fronte á costa da cidade, converteuse no centro de atención, con moitos residentes preguntándose sobre a natureza da súa carga e os detalles da súa travesía.

O director da Autoridade Portuaria das Palmas, Francisco Trujillo, brindou algunhas explicacións sobre a presenza do Bader III na zona. Segundo Trujillo, o buque fixo unha parada técnica no Porto da Luz e das Palmas para reabastecerse de combustible antes de continuar a súa viaxe cara a Iraq. Esta parada, aínda que necesaria, xerou algunhas molestias entre os residentes debido á lentitude do proceso de carga de combustible e á proximidade do buque ao porto.

A carga de gando vivo no Bader III é parte dun roteiro regular de transporte que conecta América Latina co Medio Oriente. Este tipo de tráfico marítimo é fundamental para o comercio internacional e para garantir a subministración de alimentos en diferentes rexións do mundo. Aínda que pode resultar impactante para algunhas persoas, é importante comprender que o transporte de gando por mar cumpre con estritas normas e regulacións internacionais para garantir o benestar dos animais e a seguridade da carga.

A presenza do Bader III nas Palmas tamén destaca o papel crave que desempeñan os portos na economía global. As Palmas, coñecida como a gasolineira do Atlántico Medio, é un punto estratéxico para o reabastecimiento de buques en tránsito, proporcionando servizos de carga e descarga, almacenamento e reabastecimiento de combustible para unha ampla gama de embarcacións.

A pesar das incomodidades temporais causadas polo cheiro do esterco, a chegada do Bader III é un recordatorio da importancia da actividade portuaria nas Palmas e do seu papel na facilitación do comercio internacional. Espérase que unha vez completado o proceso de carga de combustible, o Bader III continúe a súa travesía cara a Iraq, levando consigo a súa valiosa carga de gando bovino e contribuíndo á subministración de alimentos na rexión do Medio Oriente.

En última instancia, o Bader III é máis que un simple barco de carga; é un símbolo da interconexión global e da importancia da loxística marítima na economía mundial. A medida que continúa a súa viaxe cara ao seu destino final, Iraq, deixa atrás un legado de comercio e cooperación internacional que perdurará moito despois de que as súas augas desvanézanse no horizonte.