A transformación de Casa Botas e Peixemar tras unha oferta radical de rescate de Wofco

  • A audaz oferta de 1 euro polos activos e a negociación dunha quita ‘salvaxe’ marcan o inicio dunha nova era para Casa Botas e Peixemar, prometendo un renacemento financeiro tras anos de dificultades.

Desde os entullos do proxecto errado de Ángel Martínez Varela en Moaña, xorde unha oportunidade de renacemento para Fandicosta e as súas entidades irmás. Worldwide Fishing Company (Wofco) prepárase para asumir o desafío de revivir unha moderna planta de procesamento de peixe, equipada con infraestrutura loxística de última xeración. Esta xogada audaz promete catapultar a Wofco cara a novas alturas financeiras, poñendo fin ao seu período preconcursal.

O plan de reestruturación, apoiado por unha maioría de acredores, marca o inicio dunha nova era para a empresa. En cuestión de semanas, espérase que as portas se abran de novo, dando inicio a unha nova etapa de produción e crecemento. Con todo, o futuro de dúas empresas adicionais, Casa Botas e Peixemar, permanece en albas, pendentes da aprobación para continuar operando e evitar a liquidación. Xuntas, acumulan unha débeda próxima aos 100 millóns de euros.

A oferta presentada para adquirir o control destas entidades implica un pago simbólico de 1 euro polos activos, acompañado dunha redución significativa da débeda. Esta estratexia radical busca achandar o camiño para unha recuperación financeira sólida e sostible, aínda que implica un axuste considerable para os involucrados.

A débeda, que se concentra principalmente en institucións bancarias, vese complementada por facturas impagadas de provedores e pemes, sumando máis de 7 millóns de euros. Esta situación reflicte a complexidade do desafío ao que se enfronta Wofco e os seus socios, quen deberá negociar e reestruturar de maneira hábil para asegurar un futuro estable e próspero para todas as partes involucradas.

O panorama que se albisca é un de cambio e oportunidade, onde a audacia e a determinación combínanse para forxar un novo comezo. Coa entrega inminente das chaves e o respaldo dos acredores, ábrese a porta a unha transformación radical que promete rescatar a estas empresas do bordo do abismo financeiro e levalas cara a un futuro máis próspero e estable.