A ría de Arousa e Corrubedo, entre as zonas máis contaminadas por plásticos en España

  • A ría de Arousa e Corrubedo atópanse entre as zonas máis contaminadas por plásticos en España, segundo o Proxecto Libera.

O Proxecto Libera, unha colaboración entre SÉ Birdlife e Ecoembes, analiza o impacto dos residuos en 17 áreas de importancia ambiental en España. Este proxecto busca entender mellor a contaminación por plásticos e o seu efecto na contorna natural. Desde 2021, realízase un seguimento dos residuos, denominados basuraleza, en diversas rexións do país, elixindo unha área por cada comunidade autónoma. En Galicia, a ría de Arousa e a área de Corrubedo foron as seleccionadas para este estudo.

Metodoloxía do estudo

O estudo inclúe mostraxes periódicas en diferentes tipos de ambientes: leito, monte e área recreativa. Os resultados indican que a ría de Arousa e Corrubedo son das zonas máis afectadas pola contaminación difusa, identificándose 4.783 elementos contaminantes. En media, detectáronse 145 residuos en cada intervención realizada, destacando a predominancia de plásticos, que suman ao redor dun centenar en cada mostraxe.

Impacto e comparación

Estes datos posicionan á ría de Arousa e Corrubedo no top 7 dos espazos naturais máis contaminados por plásticos en España, xunto con outras rexións como o País Vasco, Cataluña, Andalucía, Comunidade Valenciana e Murcia. A pesar desta alta contaminación, a presenza de residuos hixiénicos, que indicarían problemas nos sistemas de depuración, é baixa, suxerindo un adecuado funcionamento das redes de tratamento na zona.

Accidente do cargueiro Toconao

Un incidente significativo que contribuíu á contaminación na rexión foi o accidente do cargueiro Toconao, que provocou a chegada de toneladas de pélets de plástico ás costas de Muros e Carnota. A aseguradora do buque organizou un equipo de operarios, incluídos voluntarios, para retirar estes microplásticos. Durante os meses de limpeza, removéronse aproximadamente 32 toneladas de material, das cales 13 toneladas eran residuos, incluídos 900 quilogramos de pélets.

Conclusión

A información solicitada polo Proxecto Libera subliña a necesidade urxente de implementar medidas de conservación e xestión de residuos nestas áreas naturais. Identificar os tipos de residuos e a súa orixe é crucial para mitigar o problema e protexer a biodiversidade en espazos tan valiosos como a ría de Arousa e Corrubedo.