A pesca galega quere navegar cara á liberdade e non ser o gran irmán dixital”

  • A pesca galega busca preservar a súa autonomía e seguridade fronte á vixilancia dixital excesiva da Unión Europea.

A pesca galega, como unha parte fundamental do tecido económico e cultural da rexión, atópase nun momento de cambio e desafíos. No medio da axitación doutros sectores primarios, como a gandería e a agricultura, que lograron certas concesións da Unión Europea, os pescadores galegos están a buscar que se escoiten os seus reclamos e preocupacións.

En particular, a pesca galega oponse firmemente ao que perciben como unha intrusión excesiva na súa actividade a través dun “Gran Irmán dixital”. Este termo, popularizado pola novela distópica “1984” de George Orwell, reflicte a preocupación dos pescadores galegos sobre a proposta de Bruxelas de implementar un sistema de vixilancia dixital constante sobre a pesca de baixura comunitaria.

A idea dunha vixilancia constante a través da xeolocalización obrigatoria e o sistema de identificación automática (AIS) expón preocupacións sobre a privacidade, a autonomía e a seguridade dos pescadores, especialmente aqueles que operan en embarcacións máis pequenas ou pasan períodos curtos no mar.

Para abordar estas preocupacións, a Xunta de Galicia presentou un conxunto de propostas ao Goberno central, coa esperanza de que se eleven ás autoridades comunitarias en Bruxelas. Estas propostas inclúen medidas concretas, como dispensar da xeolocalización obrigatoria a certos tipos de embarcacións de menor eslora ou que pasan períodos curtos no mar, así como permitir que os capitáns apaguen o AIS en situacións de seguridade.

Ademais destas medidas específicas, a Xunta tamén avoga por unha simplificación máis ampla do Regulamento de Control da Pesca. Este conxunto de normativas, deseñadas para garantir o cumprimento das cotas de pesca e outras medidas de conservación, percíbese como complexo e burocrático. A Xunta propón unha serie de medidas para simplificar este proceso e facelo máis accesible para os pescadores galegos, especialmente aqueles que operan na frota artesanal ou se dedican ao marisqueo.

Entre as propostas presentadas atópase a exención de certas categorías de buques pesqueiros da obrigación de completar e presentar unha notificación previa e unha declaración de transbordo, así como a revisión das normas sobre a pesada de pequenos pelágicos. Ademais, búscase flexibilizar a obrigatoriedade da xeolocalización, propoñendo exencións para certos tipos de embarcacións ata o ano 2029.

En canto ao sistema de identificación automática (AIS), a Xunta considera que deben establecerse certas excepcións á obrigación de telo permanentemente acendido nos buques de máis de quince metros de eslora. Isto permitiría que os capitáns apaguen o sistema en situacións de emerxencia ou cando consideren necesario para a seguridade da embarcación e a súa tripulación.

Outra proposta importante é a simplificación do rexistro de pesca para os profesionais e a implementación dun sistema electrónico común para que os pescadores recreativos notifiquen as súas capturas. Estas medidas buscan facer máis eficiente e accesible o cumprimento das normativas pesqueiras, á vez que garanten a sustentabilidade e a viabilidade económica do sector.

En resumo, a pesca galega está a loitar por preservar a súa autonomía e seguridade fronte ao que perciben como unha vixilancia excesiva por parte das autoridades europeas. As propostas presentadas pola Xunta reflicten esta loita e buscan garantir que os pescadores galegos poidan seguir desempeñando o seu labor de maneira segura e sostible no futuro.