A Falta de mariñeiros supón outra crise para o mar e condena ao Meteoro Terceiro ao amarre

  • A necesidade de man de obra estranxeira revela a crise do sector pesqueiro en Galicia

O sector pesqueiro galego enfronta unha tormenta perfecta de desafíos, desde restricións normativas ata a falta de substitución xeracional, que está a levar a moitas embarcacións para quedar varadas en porto debido á escaseza de tripulantes. Fran Torres, armador de Ribeira, atópase nunha situación desesperada coa súa embarcación, o Meteoro Terceiro, que leva amarrado case un mes pola imposibilidade de atopar suficientes mans para traballar nel.

O Meteoro Terceiro, un palangreiro dedicado á captura de pescada, require unha tripulación mínima de catro persoas, pero a partida de dous mariñeiros para outras campañas pesqueiras deixou ao barco en terra. A situación non é nova para Torres, quen xa tivo que amarrar a súa embarcación hai dous anos pola mesma razón.

A procura de solucións levou a Torres a considerar a contratación de tripulantes indonesios a través dunha axencia especializada. Con todo, a falta de garantías de éxito e a burocracia complicada han sumido ao armador nun estado de desánimo, expresando que “se non hai xente, haberá que desfacerse de todo”.

Esta realidade non é exclusiva de Torres; numerosas embarcacións na rexión enfróntanse á mesma crise de tripulación, o que dificulta a súa capacidade para operar de maneira eficiente. A dependencia crecente da man de obra estranxeira, especialmente en momentos en que os españois mostran menos interese en certos sectores, subliña a urxencia de abordar os desafíos estruturais que enfronta o sector pesqueiro en Galicia.

Ademais, a situación complícase aínda máis coa chegada de empresas estranxeiras que buscan adquirir embarcacións locais, o que leva a temores de desmantelamento encuberto da frota e a posible perda de empregos e recursos locais. Neste contexto, a crise do Meteoro Terceiro é só un síntoma dos desafíos máis amplos que enfronta a industria pesquera en la región.