A audiencia provincial protexe a autenticidade do mexillón de Galicia ao ditar sentenza

  • A audiencia provincial da Coruña reafirma a exclusividade do selo de orixe para o mexillón de Galicia, asegurando a integridade e reputación da denominación protexida.

A sentenza emitida pola Audiencia Provincial da Coruña reafirmou un principio fundamental: só o auténtico Mexillón de Galicia, aquel que leva o selo da Denominación de Orixe Protexida (DOP), pode facer referencia a Galicia nos seus envases e promocións. Esta decisión prodúcese como resultado dunha demanda presentada polo @Consello Regulador do Mexillón de Galicia contra unha empresa conserveira da Pobra do Caramiñal, que empregaba a indicación “Dás Rías Galegas” nos seus produtos sen contar coa certificación correspondente.

A Audiencia Provincial da Coruña apoiou a posición do @Consello Regulador ao considerar que a empresa conserveira infrinxía o dereito exclusivo outorgado pola DOP Mexillón de Galicia ao utilizar referencias que evocaban a orixe galega sen contar coa correspondente certificación. Esta acción contraviña o regulamento comunitario sobre os réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios.

A sentenza, ditada pola sección cuarta da Audiencia Provincial, reverteu unha decisión previa do Xulgado do Mercantil número 2 da Coruña, que desestimara a demanda por considerar que o @Consello Regulador carecía de lexitimidade activa para actuar. Con todo, a Audiencia Provincial determinou que o Consello Regulador si tiña plena capacidade procesual para intervir no caso.

A condena imposta á empresa conserveira inclúe a obrigación de retirar dos envases e da páxina web todas as referencias ás Rías Galegas e á procedencia do mexillón procesado que non estea amparado pola DOP Mexillón de Galicia. Ademais, ordénase cesar no uso de calquera termo que poida evocar a orixe galega nos produtos e na publicidade da empresa.

Os maxistrados destacaron que este tipo de referencias non autorizadas infrinxen o dereito de exclusiva conferido pola DOP Mexillón de Galicia e prexudican a reputación da denominación protexida. Aínda que a sentenza non concedeu a indemnización solicitada polo @Consello Regulador, este último expresou a súa satisfacción polo fallo, que apoia a súa posición histórica na defensa da autenticidade e a calidade do Mexillón de Galicia.

Pola súa banda, a empresa conserveira, aínda que non presentará recurso contra a sentenza, comprometeuse a cumprir coas disposicións establecidas e xa retirou calquera referencia non autorizada dos seus produtos e páxina web. A pesar deste revés legal, a empresa confía en que a calidade das súas conservas de mexillón seguirá sendo valorada polos consumidores, independentemente das referencias ás Rías Galegas.